You are here

Fasciculi Historici

The Institute of History publishes a series entitled  “Fasciculi Historici Novi”.
“Fasciculi Historici Novi” is a continuation of “Fasciculi Historici”, published by the Institute of History, University of Warsaw, between 1968 and 1990.
Each volume is devoted to one topic and contains papers by one or several authors. Of particular importance to the editorial board is the publication of outstanding MA dissertations written by the students of the Institute of History, University of Warsaw.
The Institute publishes the “Fasciculi Historici Novi” series in collaboration with the DiG publishing house, which is responsible for sales.
The following volumes have been published so far:

 1. Anna Kozłowska, Tadeusz Markiewicz, Justyna Piasecka, Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL.  Studia, ed. Andrzej Chojnowski i Marcin Kula, Warszawa 1998;
 2.  Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowowschodniej. Zbiór studiów, ed. Jan Tyszkiewicz, Warszawa 1998;
 3. Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej, (1386-1506), part 1, ed. Piotr Chojnacki [et al.] ; ed. Piotr Węcowski, Warszawa 1999;
 4. Z biografistyki Polski późnego średniowiecza. Studia, Rafał Jaworski, Piotr Chojnacki ; ed. Maria Koczerska, Warszawa 2001;
 5. Staropolska sztuka wojenna XVI-XVII wieku. Prace ofiarowane profesorowi Jaremie Maciszewskiemu, ed. Mirosław Nagielski, Warszawa 2002;
 6. Z dziejów średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej. Zbiór studiów, part 2, ed. Jan Tyszkiewicz, Warszawa 2007;
 7. Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego, ed. Maria Koczerska, Warszawa 2007;
 8. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku, ed. Mirosław Nagielski, Warszawa 2007;
 9. Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku, ed. Urszula Augustyniak, Warszawa 2009;
 10. Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, ed. Andrzej Karpiński, Warszawa 2009;
 11. Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu, ed. Roman Michałowski, Warszawa 2011;
 12. Działalność publiczna biskupa włocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551 w świetle jego korespondencji, Katarzyna Gołąbek ; ed. Jolanta Choińska-Mika, Warszawa 2012;
 13. Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, ed. Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa 2013.