Jakub Borawski - Wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych